CentOS 一键脚本工具箱

登录SSH运行该脚本请输入以下命令:

  1. cd /tmp
  2. rm -rf auto.sh
  3. yum -y install wget
  4. wget https://www.zhilanit.com/jiaoben/auto.sh
  5. sh auto.sh

CentOS 一键脚本工具箱
当前文章【CentOS 一键脚本工具箱】由【卡酷云科】编写。

文章URL为https://blog.7ka.co/serversafe/centos-yijianjiaobengongjuxiang.html

未经允许,请勿转载
THE END
分享
二维码
打赏
< <上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录